EXCOSA

OBRA CIVIL , PUBLICA I PRIVADA


L'Empresa EXCAVACIONS OSONA, S.A. des de  el seus inicis  estava especialitzada en excavacions, demolicions, enderrocs, consolidació de terrenys i explanacions, mitjançant maquinària pròpia. Després va continuar amb la urbanització complerta de carrers i polígons industrials. Actualment la societat està realitzant tot tipus d’obres civils de certa complexitat, com pot ser la construcció de ponts  i també l’edificació no residencial. 

EXCAVACIONS OSONA, SA · Carretera C-17 km. 49,446 08550 BALENYÀ (938870571) correu@excosa.cat
webpime